FABLOK S.A.

Contact

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce
„FABLOK” S.A.
ul. Fabryczna 16
32-500 Chrzanów
Polska

Tel. +48 (32) 624 66 66        
Fax +48 (32) 623 29 25
e-mail: info@fablok.com.pl

Kapitał Zakładowy i wpłacony: 5 886 317,00 PLN
NIP 628-000-06-87
REGON 270609358
KRS nr 0000082788
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
© Copyright 2009 :: "FABLOK" S.A. :: by INTER-MS ::