Ogłoszenie upadłości
Dnia 21 maja 2013r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ogłosił upadłość Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce "Fablok" S.A.
© Copyright 2009 :: "FABLOK" S.A. :: by INTER-MS ::