Ogłoszenie upadłości
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy z dnia 21 maja 2013 roku ogłoszono upadłość Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce FABLOK SA.

Postępowanie toczy się pod sygnaturą VIII GUp 20/13/s
 
Kontakt do Biura Syndyka:
30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3
tel. 12 262 91 26, fax 12 262 91 25


Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
© Copyright 2009 :: "FABLOK" S.A. :: by INTER-MS ::