Kucie i obróbka cieplno-chemiczna

Kuznia2
Kuznia1

Stan dostawy:
Odkuwki matrycowe surowe lub śrutowane (możliwość zabezpieczenia farbą antykorozyjną) Odkuwki normalizowane, ulepszane cieplnie.

Możliwości prowadzenia badań:

 • wytrzymałościowych
 • udarnościowych
 • metalograficznych (makro i mikro)
 • składu chemicznego
 • defektoskopowych
 • przebiegu włókien

Proces kucia wykonywany jest na urządzeniach takich jak:

 • młoty parowo-powietrzne o masie bijaka 1,5 t, 6 t
 • młoty matrycowe o energii uderzenia 10 Tm, 6,3 Tm
 • prasy typu MAXI 1000 T, 1600T
 • prasy cierne 160 T
 • kuźniarki MK 630
 • śrutownice
 • piece żarzelne z wysuwanym trzonem, o wymiarach trzona 4500 x 2000 mm o wys. 800 mm

W naszej spółce wykonywane są następujące procesy obróbki cieplnej:

 • ulepszanie cieplne w atmosferach ochronnych realizowane na linii technologicznej typu PEKAT 1.1 max masa wsadu 280 kg
 • ulepszanie cieplne realizowane w piecu komorowym PEK- trzon detali o masie do 700 kg, wymiary trzona 1700 x 2000 mm, wysokość komory 800 mm
 • nawęglanie gazowe w linii technologicznej typu PEKAT 1.1 max masa wsadu 280 kg
 • hartowanie izotermiczne na liniach technologicznych INIMEX i AICHELIN
 • hartowanie indukcyjne prądami średniej częstotliwości realizowane na urządzeniach firmy Radyn (koła zębate)
 • hartowanie indukcyjne prądami wysokiej częstotliwości (UNITHERMA)

             –       koła zębate m = 6 ÷ 12, Dmax = 800
             –       wałki Dmax = 100 mm, Lmax = 850 mm, dł. posuwu induktora 550 mm

   Kuźnia dysponuje własną matrycownią i piecami do obróbki cieplnej, posiada 8 suwnic o udźwigu od 2 t do 8 t.
   Podstawowymi instalacjami wykorzystywanymi w wyżej wymienionych procesach są: sprężone powietrze; gaz ziemny

Wiecej informacji o możliwościach produkcyjnych uzyskać można w firmie Energo-Mechanik Sp. z o.o., bedącej częścia Grupy Martech.

Energo – Mechanik Spółka z o.o. Oddział Chrzanów
ul. Fabryczna 16
32-500 Chrzanów
Fax: +48 077/ 461 20 63
e-mail: biuro@energomechanik.pl